სტატიები Douglas Murray მიხედვით

სათაური თარიღი
დასავლელი ლიდერების მიზანი: თავიდან აიცილონ ცვლილება და ჩამოიშორონ პასუხისმგებლობა2017/10/20